İÇ MİMARLIK NEDİR? İÇ MİMAR KİME DENİR?


İÇ MİMARLIK NEDİR? İÇ MİMAR KİME DENİR?

İç mimarlık bütün yaratıcı unsurların bir arada toplanarak bir iç mekan tasarlama sürecidir. Bu süreç planlama, estetik ve teknik çözümler ile başarıya ulaşır. Programlanmış iç mekan çalışmaları çevrenin kullanım amacına yönelik tasarlanmasıdır.

 
İç mimarlık işlevsellik ve görsel ambiyansın en uygun şekilde harmanlanarak kullanılmasıdır. İç mimarlıkta pratik, estetik ve işlevsel tasarımlar kişilerin yaşam tarzını ortaya koyar.
 
Bir iç mekan tasarımında pek çok faktör rol oynar. Bunlardan bazıları görsel faktörler(renk, ışık, biçim), dokunsal faktörler(yüzey, şekil, doku), işitsel faktörler(gürültü, yankı). Tasarımcının sahip olması gerekenler ise , tasarımla ilgili materyalleri kullanırken estetik ,pratik ve teknik bilgidir. Bir iç mimarın, insanların nesnelerle olan etkileşimini anlaması gerekir. İç mekanı tasarlarken , aynı zamanda mekanda kullanılacak mobilya,süs ve aksesuarları da göz önünde bulundurmalı ve bu faktörler hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.
 
Tasarımcıların ilgilenmesi gereken materyaller ise başlıca şunlardır : mobilya, aydınlatma, halı ve zemin kaplamaları, boya ve duvar kaplamaları, cam, metal, demirbaşlar, sanat eserleridir. Son olarak ; iç mimarlar sanat ve mimarlık tarihindeki diğer tasarım stilleri hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.