• BRAND İSTANBUL PARK
  1/5
  RESİDANCE
 • NLOGO İSTANBUL
  2/5
  RESİDANCE
 • NCADDE AGORA
  3/5
  OFİS
 • MEYDAN ARDIÇLI
  4/5
  RESİDANCE
 • NCADDE OTTOMAN
  5/5
  OTEL
Since 1987

34

Y?ld?r

S?ZLERLEY?Z

Hakk?m?zda

???M?Z? SEVEREK YAPIYORUZ

1987 y?l?ndan bu yana mimarl?k hizmeti

Altınok Mimarlık Mühendislik 1987 yılından bu yana mimarlık hizmeti veren bir firmadır.

Şirket kuruluşundan itibaren konsept projelerle birlikte küçük ve büyük ölçekte konut, toplu konut, villa, rezidans, apartman, fabrika, iş merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, hastane, otel ve dekorasyon projelerinin mimarlık, iç mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin yanısıra danışmanlık hizmetlerine de başarıyla imzasını atmıştır.

Prensibi müşteri memnuniyeti odaklı, mimari disiplinden kopmayarak özgün ve çağdaş tasarımlar yapmak olan şirket yaptığı ve yapmakta olduğu projelerin gururunu taşımaktadır.

Hakk?m?zda daha fazla

H?ZMET ALANLARIMIZ


M?MAR? PROJELER

Her türlü yap? ?l?e?inde, uluslararas? düzeyde kabul edilen ?a?da? kalite standartlar?nda, dünyan?n herhangi bir noktas?nda mimari konsept, uygulama ve detay projeleri haz?rl?yoruz.

Tüm Projelerimiz

PROJE Y?NET?M?

Tasar?m veya in?aat a?amalar?nda i?veren ad?na proje süre?lerini takip ediyoruz. Farkl? uzmanl?k alan?ndaki ekipler aras?nda koordinasyonu sa?lamak i?in proje y?netimi yap?yoruz.

Tüm Projelerimiz

üRüN GEL??T?RME

Mimari ve endüstriyel ürün tasar?m?n?n hayata ge?irilmesi i?in gerekli olan uygulama hizmetleri konusundaki deneyimlerimizi payla??yoruz siz de?erli mü?terilerimiz ile payla??yoruz.

Tüm Projelerimiz
replica ladies rolex oyster perpetual datejust tag heuer mikrotimer 2000 price swiss replica watches bentley watches price list in india cobb accessport v3 faceplate replica watch vintage tag heuer stopwatch 50 million dollar watch replica rolex